Кузнєцова О. В. Мовленнєва маска як засіб перевтілення автора комічного ідіодискурсу

  • У статті вперше пропонується дослідження мовленнєвої маски автора комічного ідіодискурсу. Феномен маски під плином епох зазнав трансформаційних змін і перетворився з простого атрибуту святковості, карнавалу на художній прийом, став центральною текстовою категорією. Таким чином, мовленнєва маска стає механізмом перевтілення автора, зображує не лише невербальну сторону особистості, а й дає їй можливість креативно представити себе в текстовій площині.
    У результаті дослідження творчості сучасного американського письменника-гумориста Дейва Баррі встановлено, що такий тип маски є складним трирівневим феноменом, який наскрізно пронизує творчість автора і проявляється на передній обкладинці, змісті та тексті. До найчастотніших стилістичних прийомів, ужитих автором, відносимо абсурд, алюзію, вживання оказіоналізмів, інтертекстуальність та парадокс. У роботі пропонується визначення комічного ідіодискурсу як різновиду дискурсу ігрової тональності, продукту карнавальної моделі світу.
  • комічний ідіодискурс, маска, мовленнєва маска, карнавал, образ автора.
  • Завантажити повну версію