Куліш В. С. Поетичні образи мовчання у художньому дискурсі

 • У статті розглядається мовчання як силенціальний компонент комунікації, який позначається в художньому дискурсі вербальними та невербальними маркерами. Персонажі у своїй мовленнєвій поведінці використовують силенціальні компоненти у першофункціїї. Це мовчання позначається як homo silence (людське мовчання). Мовчання природи моє персоніфікований та метафоричний характер, образне уподібнення. Це мовчання називається nature silence. Комунікативне мовчання (homo silence) є первинним по відношенню до nature silence, яке позначено в англомовному художньому дискурсі нараторською лінгвокреативністю та персоніфікацією
 • комунікативне мовчання
  коммуникативное молчание
  communicative silence
  силенціальний ефект
  силенциальный эффект
  the silent effect
  людське мовчання (homo silence)
  человеческое молчание (homo silencе)
  homo silencе
  природне мовчання (nature silence)
  природное молчание (nature silence)
  nature silence
 • Завантажити повну версію