Куліш В. С. Інтерпретація стилістично-маркованих номінацій мовчання (на матеріалі англомовного та російського поетичних дискурсів)

  • У статті йдеться про інтерпретацію стилістично-маркованих номінацій мовчання на матеріалі поетичного дискурсу (англомовного та російського). Виокремлюються стилістично-марковані лексичні номінації, що корелюють з поетичними образами мовчання. Увага фокусується на таких емоційно забарвлених компонентах як лексичні повтори, оказіоналізми, персоніфікація, метафора, порівняння та їх інтерпретація у мові-перекладу.
  • інтерпретація, интерпретация, interpretation, стилістично-марковані номінації, стилистически-маркированные номинации, stylistically-marked nominations, природне мовчання (nature silence), природное молчание (nature silence), nature silence, людське мовчання (homo silence), человеческое молчание (homo silence), human silence,
  • Завантажити повну версію