Кукаріна А. Д. Інтерпретація результатів дослідження способів перекладу абревіатур медичного дискурсу

  • Сучасні лінгвістичні дослідження тяжіють до поглибленого вивчення одиниць перекладу у певному дискурсі. Медична абревіація – сучасний процес творення конденсованих одиниць вимагає дослідження структури кожного компонента. Представлені результати дослідження способів перекладу абревіатур допомагають у вивченні термінологічного апарату медичного дискурсу.
  • медичний дискурс, абревіатура, способи перекладу, кластери, компонент, абревіація, дезабревіація, медицинский дискурс, аббревиатура, способы перевода, кластеры, компонент, аббревиация, дезаббревиация, medical discourse, abbreviation, methods of translation, clusters, consistuent, abbreviation process, disabbreviation
  • Завантажити повну версію