Крупей Н. В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т. Шевченка «Художник» та її англомовних перекладів А. Біленка, Джона Віра і П. Селвера)

  • Стаття присвячена дослідженню способів відтворення портретної характеристики у перекладі. В роботі визначається роль портретної характеристики в повісті Т. Шевченка «Художник», аналізуються стилістичні та мовні особливості повісті у перекладознавчому аспекті, засоби вербалізації портрета Художника в англомовних перекладах твору, що їх здійснили А. Біленко, Джон Вір і П. Селвер.
  • портрет, портретна характеристика, вербалізація, переклад, стилістичні й мовні засоби, портрет, портретная характеристика, вербализация, перевод, стилистические и языковые средства, portrait, portrait description, verbalization, translation, stylistic and language means
  • Завантажити повну версію