Кривенчук В. М. У каноні шістдесятників

  • Стаття присвячена життю і творчості поета-шістдесятника Станіслава Шумицького, який зарано й трагічно покинув цей світ, проте у спогадах співвітчизників та своїх творах залишився сміливим новатором із тонким відчуттям злободенності, вмінням помітити й відобразити потреби людської душі, спрямувати розум на вирішення складних філософсько- естетичних та моральних проблем. Доводиться, що ліричні твори митця заслуговують на пильнішу увагу науковців до його поетичної спадщини. Крім того, у статті зроблена спроба визначити ідейно-естетичні риси, спільні для поетів-шістдесятників Харківського регіону Слобожанщини, які можна вважати для них канонічними. Робиться висновок, що кращі творчі надбання, як й ім’я митця, безумовно, заслуговують на почесне місце серед українських шістдесятників нонконформістів не лише Харківщини.
  • поезія, жанри, теми, спектр творчих пошуків шістдесятників, канон, поэзия, жанры, темы, спектр творческих поисков шестидесятников, poetry, genres, themes, range of creative searches, poets of the sixties, the canon
  • Завантажити повну версію