Коломієць Л. В. Алюзивні фрази Ґреґорі Корсо та їх «друге життя» як назв і цитат з погляду перекладу

  • У статті розглядаються можливості відтворення у перекладі алюзивних сюрреалістичних фраз із вірша Ґреґорі Корсо «Marriage» у контексті їх сучасного використання в назвах і цитатах. Доводиться головна передумова перекладання алюзивної поезії, яка полягає в ретельному доперекладацькому аналізі асоціативного змісту джерельного тексту із врахуванням додаткових асоціативних зв’язків, породжених самостійним життям його фрагментів у назвах, цитатах, вигаданих іменах. Переклад поезій бітників повинен бути правдивим, інформативним, приводити до авторських алюзій та асоціацій, уникаючи їх наївно-дослівного, поверхово-словникового тлумачення.
  • приховані алюзії, скрытые аллюзии, hidden allusions, сюрреалістичні словосполуки, сюрреалистические словосочетания, surrealistic word combinations, асоціативне тло, ассоциативный фон, associative background, авторський тон і поетичний стиль, авторский тон и поэтический стиль, author’s tone and poetic style,
  • Завантажити повну версію