Кобякова І. К., Плахоніна А. С., Ємельянов Д. Українські та англійські енігматичні тексти: перекладацькі аспекти

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-06 

 • У статті розглядаються питання семантико-прагматичного призначення енігматичного тексту – загадок. Порівнюються англійські та українські тексти малого жанру. Досліджується природа зазначених текстів, їх топікальність та вибір для осмислення українських та англійських енігматичних текстів, які експлікуються характером омовлення та їх стилістичних засобів.
 • енігматичний текст, адекватний переклад, загадки.
  1. Кобякова І.К. Навчати перекладу. – Суми : Сумський  державний університет, 2013. –
   160 с.
  2. Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и элементы анализа. Учебник для филологических специальностей вузов. – М.: Ось-89, 1999. – 192 с.
  3. Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 26. – 346 с.
  4. Березовський І.П. Загадаю – відгадай!..//Загадки. – К.: Дніпро, 1987. – 48 с.
  5. Кравцов Н.И. Русское устное народное творчество: учеб. для фил. спец. ун-тов. – 2-е изд. / Н. И. Кравцов, С. Г. Лазутин. – М.: Высш. шк., 1983. – 448 с.
  6. Українські приказки, прислів´я і таке інше: збірники О.В. Марковича та інших; уклав М. Номис / Вступ, ст. М.М. Пазяка. – К.: Либідь, 1993. – 768 с.
  7. Загадки / сост. М. А. Рыбникова. – М.; Л.: ACADEMIA, 1932. – 488 с.
  8. Dorson R.M. Folklore and Folklife: An Introduction / R.M. Dorson. Chicago: The University of Chicago Press, 1972. – 572 p.
  9. Taylor A. English Riddles from Oral Tradition / A. Taylor. – Cambridge: Cambridge University Press, 1951. – 959 p.
  10. Rosenbloom J. Biggest Riddle Book in the World / J. Rosenbloom. – Sterling Publ. Co., Inc., 1976. – 256 p.
 • Завантажити повну версію