Кобякова І. К., Міщенко А. Граматичні аспекти перекладу

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-08 

 • Стаття присвячена детальному розгляду граматичних аспектів перекладу з англійської мови на
  українську. Розглядаєтьс япроблема дефініції перекладу у світлі вітчизняних та зарубіжних досліджень,
  види перекладу та їх функціональне навантаження. У статті приділяється увага поняттю перекладацька
  трансформація, виділяються класифікація перекладацьких трансформацій та причини їх використання;
  визначається специфіка використання перекладацьких трансформацій як аспектів перекладу на
  словотвірному, морфологічному та синтаксичному мовних рівнях. Переклад граматичних категорій
  українською мовою повинен включати знання про переклад таких англійських граматичних категорій як
  присудок, інфінітив, герундій та герундіальні конструкції, дієприкметник та дієприкметникові
  конструкції, абсолютні конструкції, модальні дієслова, емфатичні конструкції, еліптичні конструкції,
  означений та неозначений артикль, асиндетичні іменникові словосполучення, речення із заперечними
  конструкціями, заголовки.
 • граматичні аспекти перекладу, перекладацькі трансформації, граматичні категорії.
  1. Ahern, C. P. S. (2004). I love you. Harper Collins Publishers.
  2. Ahern, S. P. (2008). I love you (V. Lavronenko, Trans.). Moscow, Russia: Inostranka.
  3. Barhudarov, L. S. (1975). Language and translation (Questions of general and private theory of translation). – Moscow, Russia: Mezhdunarodnyye otnosheniya,– 240 p.
  4. Gardy, T. (2006). Return to Homeland (O. Kholmskoy, Trans.) (Vols. 1‑8; vol. 4). Moscow, Russia: TERRA.
  5. Hardy, T. (1995). The return of the native. Wordsworth Editions Limited.
  6. Komissarov, V. N. (2000). Modern translation studies. – Moscow: ETS,– 192 p.
  7. Korunets, V. (2008). Introduction to translation studies. Vinnitsa, Ukraine: Nova Knyha.
  8. Latyshev, L. K. (2005). Transfer technology. Moscow, Russia: Academyya.
  9. Litvin, M. (2013). Translation studies. Cherkasy, Ukraine: Yu. A. Chabanenko Publishing House.
  10. Minyar-Belarchev, R. K. (1980). General theory of translation and interpretation. Moscow, Russia: Voyenizdat,– 238p.
  11. Rebry, O. V. (2012). Contemporary concepts of creativity in translation. Kharkiv, Ukraine: Kharkiv National University V. N. Karazin.
  12. Retsker, Ya.  (2007). Theory of translation and translation practice: Essays on the linguistic theory of translation. Moscow, Russia: “R. Valent”.
  13. Salinger, J. (2002). The catcher in the rye (R. Wright-Kovaleva, Trans.). Moscow, Russia: Azbuka-klassika.
  14. Salinger, J. D. (2004). The catcher in the rye. Moscow, Russia: Jupiter-Inter.
  15. Shaw, B. (1956). Augustus does his bit. Y.
  16. Show, B. Augustus does his bit. Retrieved from http://www.rulit.me/books/ogastes-vypolnyaet-svoj-dolg-read-112571-3.html – 266 p.
  17. Shweetser, A. D. (1988). The theory of translation. Moscow, Russia: Nauka.
  18. The Daily Telegraph (Jun 18, 2014, Jul 12, 2014, Nov 10, 2014, Apr 4, 2015, Apr 2, 2015, Feb. 11, 2015). Retrieved Jan. 10, 2018, from http://www.telegraph.co.uk/
  19. Vinogradov, V. S. (2001). Introduction to translation studies (General and lexical issues). Moscow, Russia: Publishing house of the Institute of General Secondary Education of RAO.
  20. Zaritsky, M. S. (2004). Translation: creation and editing: manual. Kyiv, Ukraine: Parliamentary Publishing House.
 • Завантажити повну версію