Кикоть В. М. Підтекстовий образ, символ та переклад

  • Стаття присвячена одній із важливих проблем перекладознавства, якою є дослідження шляхів творення в першотворі та відтворення у перекладі підтекстового образу поетичного твору за допомогою символу. Увага зосереджується на причинах виникнення образно-підтекстової інформації в поетичному тексті, в основі якої лежить загальноприйнята та індивідуальна авторська символіка, на внутрішньотекстових та надтекстових відносинах слів-символів, що спричинюють виникнення додаткового смислу. Забезпечення адекватності перекладу поетичного підтексту трактується як необхідність повноцінного відтворення його образних компонентів, зокрема символу, а символ – як один зі сигналів-маркерів поетичного підтексту, що формується внаслідок інтеграції конотацій лексичної одиниці в дистантно та контекстно розміщених надфразових єдностях. Внаслідок рекурентного чи й одноразового контекстного вживання лексична одиниця набуває модальних аксіологічних конотацій та формує образ-символ, який у свою чергу і лягає в основу підтекстової структури, відтворення якої є обов’язковою умовою адекватного перекладу поетичного твору.
  • символ, symbol, поетичний підтекст, поэтический подтекст, poetic implied sense, підтекстовий образ, подтекстовый образ, implied sense image, макрообраз, macroimage, загальна символіка, общая символика, common symbols, індивідуальна символіка, индивидуальная символика, individual symbols, сигнал-маркер, signal-marker, дистантний повтор, дистантный повтор, distant repetition, позатекстові відносини, внетекстуальные отношения, outer textual relationship, конотація, коннотация, connotation, контекст, context, адекватний переклад, адекватный перевод, adequate translation
  • Завантажити повну версію