Кац Ю. В., Романенко А. А. Структурно-семантичні та функціональні характеристики повтору в англомовних текстах-анонсах

 • Стаття присвячена вивченню структурно-семантичних та функціональних характеристик повтору в
  англомовних текстах-анонсах. Проведене дослідження визначає, що повтор у ТА виступає як
  поліфункціональне явище, дієвість якого спрямована на здійснення інформативної, інтегративної,
  акумулятивної, емфатичної та номінативної/топікової функцій. Було з’ясовано, що реалізація даних
  функції повторів сприяє здійсненню інформативної і рекламної функцій текстів-анонсів, та загалом їх
  прагматичної ефективності.
 • текст-анонс, інформативна функція, рекламна функція, прагматико-комунікативна
  настанова, категорія повтору, імпліцитний / експліцитний повтор, текстовий рівень.
 • Завантажити повну версію