Кац Ю. В., Фадєєва Ю. О. Іронія та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі (перекладацький аспект)

  • Поняття «іронія» існує в різних історико-філософських та лінгвістичних контекстах (починаючи від Сократа, Аристотеля і до Постмодернізму). Кожна епоха привносила свої нюанси в його зміст, але в жодній системі категорій воно не могло претендувати на провідну роль. Тому перспективи його розвитку та вивчення залишаються відкритими.У сучасній лінгвістиці іронія розглядається як стилетворча риса тексту, яка може бути реалізована на різних мовних рівнях, від одного слова, висловлювання до цілісного тексту в обов’язковому контекстуальному оточенні. Велике значення контексту для декодування іронії зумовлює її інтелектуалізм і, як наслідок, зростання її ваги у сучасному мистецтві, розширення засобів і механізмів її реалізації у художніх текстах. У цьому контексті значної ваги й актуальності набуває аналіз мовних засобів іронічності в англійському художньому дискурсі.
  • іронія, стилістичний прийом, виразні засоби, невідповідність, ситуаційна іронія, асоціативна іронія, заперечення, лексичний рівень, синтаксичний рівень, перетворення.
  • Завантажити повну версію