Кальян К. О. Суб`єктна структура поезії Р.О. Катаєвої

  • Стаття присвячена дослідженню архітектоніки суб’єктної системи поезії харківської поетеси Р.О. Катаєвої. У процесі вивчення взаємодії авторського та геройного планів лірики Р.Катаєвої, ми дійшли висновку щодо високого ступеня її автопсихологічності. Суб`єктом вимови переважної більшості творів поетеси є ліричне “я”, яке “ретранслює” свідомість біографічного автора та є деякою зв’язуючою ланкою між світом та віршем. Поряд з прямими та непрямими формами вимови, поетеса використовує різноманітні діалогічні структури, які здійснюють діалогічні зв’язки не тільки на внутрішньо текстовому, але також і на зовнішньо текстовому рівнях.
  • Р. Катаевa, субъект высказывания, автопсихологичность, лирическое “я”, диалогичность, Р. Катаєвa, суб’єкт вимови, автопсихологічність, ліричне “я”, діалогічність, R. Kataeva, speech subject, autopsychology, lyrical “I”, dialogicality
  • Завантажити повну версію