Каленюк С. О. Функціонування спортивної лексики у мові українських засобів масової інформаці

  • У пропонованій науковій розвідці автор ставить за мету виявити новітні компоненти у спортивній термінології 90-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати функціонування спортивної лексики у спеціальній сфері комунікації соціуму; виявити основні шляхи поповнення спортивної термінології; здійснити порівняльно-генетичний аналіз спортивної термінології 90-х років ХХ ст. та нинішній етап у мові ЗМІ. На початку ХХІ ст. спортивні терміни функціонують у спеціальній і неспеціальній сферах лінгвосоціуму. На кодифікацію цих одиниць найбільшою мірою впливають ЗМІ. Саме в мас-медіа відбувається контекстуальна реалізація спортивної лексики у спеціальній сфері. Можна підсумувати, що порівняно з дев’яностими роками в сучасній спортивній термінології використовується більша кількість запозичень з інших мов, особливо з англійської.
  • спортивний термін, запозичення, мова ЗМІ, терміноодиниці, лексеми.
  • Завантажити повну версію