Калантаєвська Г. П., Прокопенко Н. М. Символіка жіночих образів у драмах Л. Старицької-Черняхівської «Гетьман Дорошенко» та «Іван Мазепа»

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-19 

 • У статті розглядаються особливості і значення символіки жіночих образів у драмах
  Л. Старицької-Черняхівської «Гетьман Дорошенко» та «Іван Мазепа», з’ясовуються
  домінантні риси характеру, ментальні якості постатей, що мають великий, а часом
  вирішальний емоційний і психологічний вплив на особисту долю й політично-військову
  діяльність виняткових в українській історії гетьманів, що повстали проти московської тиранії.
  У статті також звертається увага на найкращі якості національного характеру українок,
  зокрема на любов до свободи, почуття гідності, вірність справі чоловіка, саможертовність в
  ім’я батьківщини. Проте, підкреслюється у дослідженні, декому з героїнь творів притаманні
  й такі ганебні в умовах боротьби за волю рідного народу риси, як легковажність, егоїзм,
  підступність тощо. У статті стверджується, що жіноча доброчесність і патріотизм поруч
  із чоловічою військовою доблестю відіграють неабияку роль у перемозі над поневолювачами
  України.
 • домінантні риси характеру, жіночі типи, ментальні якості, ціннісні пріоритети.
  DOI: 10.21272/ Ftrk.2018.10(2)-19
  1. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних / І. Франко // Твори : В 20 т. – Т. 16. – К. : Державне вид-во художньої літератури, 1955. – 468 с.
  2. Уроки житейської мудрості. Листи І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого) до своїх дітей // Вітчизна. –
   1991. – №5. – С. 167–175.
  3. Листи Л. М. Старицької-Черняхівської до Д. І. Яворницького // Слово і час. – 1991. – № 7. – С. 30–34.
  4. Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / Л. М. Старицька-Черняхівська. – К. : Наукова думка, 2000. – 848 с.
  5. Сюндюков І. Трагедія подвижниці. Хресний шлях Людмили Старицької-Черняхівської / І. Сюндюков // День. – 2009. – 14 листопада. – С. 7.
  6. Заруба В. «Всім серцем ваша…» / В. Заруба // Вітчизна. – 1991. – № 10. – С. 166–178.
  7. Хорунжий Ю. Людмила Старицька-Черняхівська / Ю. Хорунжий // Старицька-Черняхівська Л. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. – К. : Наукова думка, 2000. – 848 с.
  8. Єфремов С. Щоденники, 1923 – 1929 / С. Єфремов. – К. : ЗАТ «Газета «РАДА», 1977. – 848 с.
  9. Чернова І. «Мов криця загартована»: образ Івана Мазепи у творчості Людмили Старицької-Черняхівської / І. Чернова // Визвольний шлях. – 2002. – № 3. – С.87‑95.
  10. Теліга О. Якими нас прагнете? / О. Теліга // Вибрані твори. – Смолоскип, 2006. – 344 с.
 • Завантажити повну версію