Історія журналу

Історія журналу “Філологічні трактати” розпочинається зі створення наукового журналу
Вісник Сумського державного університету” у 1994 році. На той час журнал виходив двічі на рік і складався з п’яти розділів:
• природознавчi науки: математика, фiзика, хiмiя, механiка;
• машинобудування, новi технологiї;
• автоматика, електронiка, приладобудування;
• бiологiя, медицина;
• економiка, соцiально-гуманiтарнi науки.
Головним редактором журналу був професор Ковальов Iгор Олександрович, який на той час займав посаду ректора, а його заступником – проректор з наукової роботи, доцент Хворост Володимир Андрiйович.
З розвитком унiверситету впевнено розвився і його головний науковий журнал, збільшилась його популярність серед навчальних та наукових установ по всій території України. Регулярними стали публікації авторів з Києва, Харкова, Запорiжжя, Черкас, Тернополя, Донецька. Тому обсяг наукового журналу значно зріс, i з 2001 року “Вiсник Сумського державного унiверситету” видавався з перiодичнiстю 12 разiв на рiк. У той час журнал складався с шести серій, а кожен номер був присвячений лише одній конкретній тематиці. З 2007 року кожна з серій одержала статус окремого видання з відповідною назвою:
• “Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки”;
• “Вісник СумДУ. Серія Медицина”;
• “Вісник СумДУ. Серія Економіка”;
• “Вісник СумДУ. Серія Технічні науки”;
• “Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка”.
Головним редактором журналу “Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки”, що тепер виходив двічі на рік, стала доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу Швачко Світлана Олексіївна, а ії заступниками кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Кобякова Ірина Карпівна та кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики та філології Ткаченко Олена Григорівна.
Журнал було внесено до переліку передплатних видань України (індекс 988772). Анотації статей, надрукованих у журналі, подаються у реферативному виданні «Джерело», журнал має електронну версію на сайтах СумДУ http://visnyk.sumdu.edu.ua і Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.
Але у 2009 році, у зв’язку з новими вимогами до наукових журналів, необхідністю у підготовці науково-педагогічних кадрів з філологічних наук у СумДУ, де гуманітарний факультет є наймолодшим (створений у 2000 році), було прийнято рішення про заснування спільного видання ХНУ ім. В.Н. Каразіна та СумДУ – наукового журналу «Філологічні трактати», який стане правонаступником журналу «Вісник СумДУ. Серія Філологія».
Проведене переформатування не було формальним. Суттєвого оновлення зазнала редакційна колегія, до якої були залучені як відомі вчені, так і молоді спеціалісти. Очолила ії доктор філологічних наук, професор Ткаченко Олена Григорівна. Велику увагу було приділено технічній стороні видавничої справи. У відповідності до сучасних стандартів створено сайт журналу, розроблено шаблон статті, підвищено рівень зовнішньої естетики друкованої версії журналу. Дбаючи про своїх авторів, редакційна колегія максимально спростила процедуру подачі рукописів.
Редколегія запрошує науковців до активної співпраці і сподівається, що оновлений журнал, так само як і його попередник, знайде своїх авторів і вдячних читачів.