Як подати статтю?

Редакція журналу «Філологічні трактати» цінує своїх авторів і їхній час. Тому процедура подання статті максимально проста, а кількість супутніх документів – мінімально. Для того щоб Ваша стаття була опублікована, необхідно виконати таке.

  1. Підготувати рукопис, який відповідає загальним вимогам до наукових статей, відповідно до тематики журналу. Для оформлення рукопису статті слід використовувати спеціально розроблений шаблон та додержуватися технічних вимог до тексту. Шаблон можна завантажити з сайту журналу тут.
  2. Скористатися механізмом електронного подання та завантажити електронну версію рукопису через відповідний веб-інтерфейс або на Е-mail: tractatus@sumdu.edu.ua.
  3. Разом з рукописом через веб-інтерфейс або на Е-mail: tractatus@sumdu.edu.ua подати до редакції журналу відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса, номер телефону), копії (скани) заповненої і підписаної угоди  про передачу авторських прав; акту здачі – приймання послуг з публікації статті у виданні«Філологічні трактати»; договору про надання послуг з публікації статті у виданні «Філологічні трактати».
  4. Інша документація, як і друковані копії рукопису, редакцією не вимагаються.
  5. Пройти процедуру закритого рецензування з позитивними висновками рецензентів.
  6. Оплатити публікацію та надіслати електронну копію платіжного документа до редакції tractatus@sumdu.edu.ua . Гроші за публікацію статті в журналі “Філологічні трактати” надсилати до Сумського державного університету, код класифікації доходів бюджету 25010100, р/р 31258290105677, МФО 820172, код 05408289 ДКСУ в м. Києві.  Вартість публікації.
  7. Отримати коректуру від редакції, перевірити її і повідомити про свої правки до редакції.