Горболіс Л. М. Екотілесний аспект осмислення взаємин людини і природи в романі Мирослава Дочинця «Світован. Штудії під небесним шатром»

  • У статті запропоновано екотілесний код потрактування способу думання, філософії життя головного героя роману «Світован. Штудії під небесним шатром» сучасного українського письменника М. Дочинця. Праці з психології, філософії, екології, соціології, а також залучення ідей літературної антропології та літературної геронтології сприяли виявленню сутнісних рис у моделях поведінки та корпусі переживань головного героя з живою і неживою природою лісу та гір. На основі численних художніх фактів доведено, що екологічна культура протагоніста вибудувана на прадавніх знаннях, традиціях і віруваннях про природу та її збереження. Багатолітній досвід поводження з природою, система екологічних знань, умінь і навичок продовжили Світованові роки життя, зміцнили його тіло, наповнили кожен його день перебування серед природи сенсом, узмістовнили стосунки з людьми. У романі автор запропонував образ героя-українця зі статусом екологічно компетентної особистості.
  • протагоніст, екокультура, літературна геронтологія, екознання, тілесний код.
  • Завантажити повну версію