Гніздицька М. П. До проблеми хронологічної та жанрової класифікацій літературно-критичної спадщини Юрія Косача

  • У статті досліджується маловідома літературно-критична спадщина Юрія Косача. Пропонується її хронологічна та жанрова класифікація. Відповідно до життєвого і творчого шляху літературознавця, окреслюються основні періоди його літературно-критичної діяльності. Наголошено, що актуальність дослідження зумовлена майже повним ігноруванням нехудожньої прози Юрія Косача у сучасних дослідженнях і недостатньою увагою до жанрової природи есе в українському літературознавстві. Значна увага приділяється сучасним принагідним дослідженням літературно-критичного доробку Юрія Косача. На основі аналізу наукових студій Соломії Павличко, Р. Радишевського, Г. Грабовича, Я. Поліщука, М. Ільницького, С. Романова робиться спроба хронологічної систематизації та жанрової класифікації літературно-критичної спадщини Юрія Косача. Звернено увагу на те, що есеїстика Юрія Косача є складним відбиттям літературознавчих концепцій письменника, його світоглядно-ідеологічних борінь, естетичних орієнтацій, проявленням змін і хитань в особистих пріоритетах. З’ясовано, що його літературно-критична спадщина піддається чіткій диференціації в межах трьох періодів його творчості.
  • жанр, есеїстика, нехудожня проза, класифікація, вісниківство, метафора.
  • Завантажити повну версію