Гнезділова Я. В. Метапрагматика: соціокультурний аспект

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-05 

 • У статті узагальнено теоретичні положення щодо витлумачення поняття
  метапрагматики, яка розуміється як нова ступінь дослідження прагматичних явищ на рівні
  прагматики метакомунікативних висловлень, дискурс-аналізу та соціолінгвістики. Розкрито
  взаємозв’язок між метапрагматикою та теорією лінгвістичних ідеологій. Зосереджено
  особливу увагу на встановленні основних характеристик соціокультурного етапу
  метапрагматичного аналізу. Зокрема, встановлено, що метапрагматика може розглядатися
  як складова частина дискурсу мовної соціалізації, де реалізується її здатність формулювати
  правила говоріння; у рамках теорії мовленнєвих актів метапрагматика описує базові правила
  розуміння комунікативних дій, які пронизують практики певного суспільства; результатом її
  взаємодії з теорією лінгвістичних ідеологій вважається існування дискурсів різних жанрів.
 • метапрагматика, метапрагматичний аналіз, метапрагматична
  компетенція, лінгвістичні ідеології.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-05
  1. Гнезділова Я. В. Метапрагматика та метапрагматична компетенція: основні характеристики /
   Я. В. Гнезділова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2017. – Вип. 4. – C. 29‑32.
  2. Barron A. Acquision in interlanguage pragmatics: learning how to do things with words in a study abroad context / Anne Barron. – Amsterdam ‑ Philadelphia : John Benjamins publishing company, 2002. – 403 p.
  3. Becker J. A. Preschoolers’ active search for pragmatic knowledge / J. A. Becker // Pragmatics at issue. Selected papers of International pragmatics conference / Ed. J. Verschueren. – Amsterdam : John Benjamins publishing company, 1991. – P. 1‑12. https://doi.org/10.1075/pbns.6.1.02bec
  4. Blum-Kulka Sh., Sheffer H. The metapragmatic discourse of American-Israeli families at dinner / Sh. Blum-Kulka, H. Sheffer // Interlanguage pragmatics /. – New York, Oxford : Oxford university press, 1993. – P. 196‑223.
  5. Collins COBUILD English Language Dictionary / Ed. J. Sinclair. – L., Glasgow : Collins, 1987. – 1704 p.
  6. Goffman E. Interactional ritual: essays in face-to-face behavior / Ervin Goffman. – Chicago : Aldine, 1967. – 270
  7. Hübler A., Bublitz W. Introducing metapragmatics in use / A. Hübler, W. Bublitz // Metapragmatics in use / Eds. W. Bublitz, A. Hübler. – Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2007. –
   1-28.
  8. Ide R. Aisatsu / R. Ide // Culture and language use / Eds. G. Senft, J.-O. Östman, J. Verschueren. – Amsterdam: John Benjamins publishing company, 2009. – P. 18-28.
  9. Macmillan English Dictionary for advanced learners. – Malaysia : Macmillan publishers limited, 2007. – 1872 p.
  10. Mertz E., Yovel J. Metalinguistic awereness / E. Mertz, J. Yovel // Cognition and Pragmatics /
   D. Sandra, J.-O. Östman, J. Verschueren. – Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins publishing company, 2009. – P. 250-271.
  11. Mey J. Pragmatics: an introduction / Jacob Mey. – Oxford : Blackwell, 2001. – 426 p.
  12. Silverstein M. Metapragmatic discourse and metapragmatic function / M. Silverstein // Reflexive language. Reported speech and metapragmatics / Ed. J. A. Lucy. – Cambridge, New York : Cambridge university press, 1993. – P. 33-
  13. Sivenkova M. On the metapragmatics of British, German and Russian political questions and answers /
   Sivenkova // The pragmatics of political discourse / Ed. A. Fetzer. – Amsterdam / Philadelphia :
   John Benjamins publishing company, 2013. – P. 21-46.
  14. The Wedding Crashers [Electronic resource]. – Available at: http://www.dailyscript.com/scripts/ wedding_crashers.pdf – Accessed: 10.10.2016.
  15. Verschueren J. Notes on the role of “metapragmatic awareness” in language use / J. Verschueren // Pragmatics. – 2000. – 10 (4). – P. 439-  https://doi.org/10.1075/prag.10.4.02ver 
  16. Wierzbicka Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction / Anna Wierzbicka. – Berlin, New York : Mouton de Gruyter,1991. – 502 p.
 • Завантажити повну версію