Гнезділова Я. В. Метапрагматика: соціокультурний аспект

 • У статті узагальнено теоретичні положення щодо витлумачення поняття
  метапрагматики, яка розуміється як нова ступінь дослідження прагматичних явищ на рівні
  прагматики метакомунікативних висловлень, дискурс-аналізу та соціолінгвістики. Розкрито
  взаємозв’язок між метапрагматикою та теорією лінгвістичних ідеологій. Зосереджено
  особливу увагу на встановленні основних характеристик соціокультурного етапу
  метапрагматичного аналізу. Зокрема, встановлено, що метапрагматика може розглядатися
  як складова частина дискурсу мовної соціалізації, де реалізується її здатність формулювати
  правила говоріння; у рамках теорії мовленнєвих актів метапрагматика описує базові правила
  розуміння комунікативних дій, які пронизують практики певного суспільства; результатом її
  взаємодії з теорією лінгвістичних ідеологій вважається існування дискурсів різних жанрів.
 • метапрагматика, метапрагматичний аналіз, метапрагматична
  компетенція, лінгвістичні ідеології.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-05
 • Завантажити повну версію