Гладир Я. С. Наскрізний конфлікт роману В. Винниченка «По-свій!»

  • Стаття присвячена проблемам дослідження структури, специфіки та функцій складного процесу конфліктування героя з самим собою, який є у творі наскрізним. При цьому значну увагу приділено ролі сумнівів, протилежностей, суперечностей та кожної з поетапних колізій цього внутрішнього конфлікту, що дало можливість достатньо глибоко проникнути в саму його сутність, розкрити порушені автором філософські питання потреби та можливості самої боротьби сильної особистості з найважливішими регламентаціями її суспільної поведінки.
  • протилежності, сумнів, суперечність, колізія, внутрішній конфлікт, doubt, opposition, contradiction, collision, internal conflict, сомнение, противоположности, противоречие, коллизия, внутренний конфликт,
  • Завантажити повну версію