Федоренко Л. О. Lehrstück: виникнення та еволюція жанру (на матеріалі Драматургії Бертольта Брехта і Хайнера Мюллера)

  • Стаття присвячена розгляду п’єси Хайнера Мюллера «Маузер» у зіставленні з концепцією Lehrstück («навчальної» п’єси) Бертольта Брехта. Виділені спільні риси Lehrstück обох драматургів: активізація читача / глядача; наявність хорів, що коментують дію; можливість використання п’єси аматорами в якості «навчальної вправи» з усім комплексом Lehrstück-дослідження: відтворення «зразка» → аналіз, дискусія → зміна вихідного матеріалу; показ хибної поведінки героя з метою збудження думки реципієнта; персонажі – символічні фігури, певний соціальний згусток; умовність дії, абстрактний, притчовий характер.
  • Lehrstück, Lern-Spiel, «навчальна» п’єса, «гра без глядача», аматорська гра, аналіз, дискусія, експеримент, епічний театр, діалектичний театр.
  • Завантажити повну версію