(Українська) С. О. Швачко, М. В. Черник Міжнародна наукова конференція «Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс»