Дзюбіна О. І. Визначення статусу новостворених лексичних одиниць в англомовному сегменті соціальних мереж Twitter та Facebook

 • У статті розглянуто новостворені лексичні одиниці соціальних мереж Facebook та
  Twitter, окреслено відмінні риси сленгізмів та неологізмів. Визначено статус інновацій, котрі
  з’являються та використовуються у цих соціальних мережах, як сленгових неологізмів. Під
  поняттям «сленговий неологізм» ми розуміємо новостворені сленгові одиниці обмеженого
  функціонального стилю, що володіють яскраво вираженою конотацією новизни.
 • сленговий неологізм, соціальна мережа, лексична одинця, жаргон,
  прагматика, Інтернет.
 • Завантажити повну версію