Джиджора Є. В. Формування культу перших київських святих у ранньосередньовічних гімнографічних пам’ятках

  • У статті вивчаються обставини формуванню культу перших київських святих (князя Володимира, княгині Ольги, князів-мучеників Бориса і Гліба) у ранній київській гімнографії. Саме у перших агіографічних та гімнографічних творах закладаються принципи релігійного становлення культу київських князів. Особливості літературного прославлення перших святих аналізується через базову категорію середньовічного мислення – символ. У результаті символізації образу святого у гімнографічних творах з’являються пари суб’єктів співставлення (святий – персонаж священної історії). Між суб’єктами співставлення встановлюється частково тотожний зв’язок. Символічне ототожнення суб’єктів співставлення виступає як способом відтворення образів святих, так і формою екзегези, що дозволяє глибше розкрити їхню духовну сутність.
  • гімнографія, символ, мученики Борис і Гліб, князь Володимир, княгиня Ольга.
  • Завантажити повну версію