Дунаєва М. М. Конференц-метод в процесі міжмовної комунікації

  • Стаття порушує проблему застосування конференц- метода як важливого чинника поступовості в процесі міжмовної комунікації, як умову забезпечення поступовості в отриманні навичок володіння науковою термінологією.
  • конференц-презентація, проблема поступовості, міжмовна комунікація, нові технології в іноземних мовах, конференц-презентация, конференц-метод, проблема поступательности, межязыковая коммуникация, новейшие технологии в иностранных языках, conference presentation, step by step problem, interlanguage communication, the newest technologies in foreign languages, conference method
  • Завантажити повну версію