Дудченко М. М., Медвідь А. А. Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури

  • Стаття присвячена аналізові семантики колірних знаків як складової заголовків художніх творів англійської і американської літератури. Знання семантики необхідне для розуміння їх ідейної спрямованості і авторського задуму, що є важливим для правильного сприйняття твору і адекватного перекладацького тлумачення.
  • символы цвета, символизм, семантика, авторская интенция, интерпретация, перевод, colour symbols, symbolism, semantics, author’s intention, interpretation, translation, символи кольору, символізм, авторська інтенція, інтерпретація, тлумачення,
  • Завантажити повну версію