Дорофеєва М. С. Принцип незамкненості у синергетиці перекладу

  • У статті розглянуто реалізацію універсального синергетичного принципу незамкненості у спеціальному перекладі. На матеріалі німецькомовного фрагмента спеціального тексту адміністративно-ділового дискурсу та його множинних перекладів українською мовою встановлено точки незамкненості системи спеціального перекладу. Проаналізовані особливості вербалізації точок незамкненості зовнішнього рівня системи у перекладному тексті. В результаті порівняльно-перекладацького аналізу виявлено фактори порушення інваріанта перекладу і запропоновано шляхи мінімізації перекладацьких помилок.
  • принцип незамкненості, синергетика перекладу, система спеціального перекладу (ССП), зовнішній рівень самоорганізації, інваріант перекладу.
  • Завантажити повну версію