Димовська А. К. Маркери ідеологічного кітчу в оповіданні «Контрольні цифри» Леся Гомона, новелі «Юрко» та нарисі «Майбутні шахтарі» М. Хвильового

  • Статтю присвячено дослідженню маркерів ідеологічного кітчу, засобів і принципів кітчевого образотворення у літературі 30-х років ХХ ст. на матеріалі художньої прози М. Хвильового та Л. Гомона. Простежено витоки соцреалістичної образності та встановлено її зв’язки з мистецтвом авангарду. Відтак, значну увагу приділено аналізу та узагальненню механізмів переходу літератури від авангарду до соцреалізму, наслідком чого стає виникнення такого напівмаргінального явища, як ідеологічний кітч, котрий, у свою чергу, розглядається як система різних типів кітчу – революційно-романтичного, побутово-виробничого, сталінського, «антибуржуазного» та ін. Висунуті гіпотези підтверджено типологічним зіставленням творів М. Хвильового та Л.Гомона, у яких виразно простежуються маркери різних типів ідеологічного кітчу, які ілюструють, на думку дослідниці, перемогу соцреалізму над авангардом та утвердження «нової радянської літератури», а також засвідчують творчу кризу та особисту драму письменників 30-х років.
  • Завантажити повну версію