Дегтярьова Л. І., Лазуткіна Ю. А., Трофименко А. В. Cензитивна колоризація гештальтів німецької та української поезії

  • У статті досліджуються колоративи як особливий семантико-стилістичний шар лексики та їх можливі класифікації, запропоновані різними філологами. Крім того, розглядаються відносно нові для лінгвістики поняття кваліа та гештальт. Колоративи в українській і німецькій поезії, а також у стійких словосполученнях можуть набувати експліцитних та імпліцитних значень. Аналізуються функції назв кольорів у фразеологізмах, стійких словосполученнях і поезії та з’ясовується, яким чином це пов’язано з лігнвокультурними особливостями. В літературі зустрічаються випадки оказіонального вживання колоративів, які розширюють сематничну сполучуваність слів і демонструють суб’єктивне сприйняття певного кольору автором твору. Встановлено, що колоративи можуть передавати не лише зовнішні ознаки, а й дії, внутрішні стани людини, почуття, надавати емоційно-експресивного змісту, визначати загальний настрій твору, підкреслювати головні моменти, уніфікувати або урізноманітнювати набір художніх засобів, виявляти здатність до нетипової сполучуваності лексем, створювати ряд асоціацій. Завдяки такому широкому спектру функції колоративи використовуються для створення метафор, антитез, паралелізмів, але найчастіше виступають епітетами.
  • кольороназва, колоратив, кваліа, гештальт, лінгвокультура, ментальний, стійкі словосполучення, фразеологизм, антитеза, метафора, епитет.
  • Завантажити повну версію