Tom 11, № 3-4 ‘2019

Алексенко С. Ф. Соціолінгвістичні проблеми перекладу: зміст та шляхи вирішення

Верба Т. Ю. Структурні елементи сюжету і композиції історичних повістей дилогії М. Морозенко «Іван Сірко, великий характерник», «Іван Сірко, славетний кошовий»

Воловик А. А. Символіка кордону в народній казці та тактики її відтворення

Дроздовський Д. І. Постмодернізм vs постпостмодернізм: світоглядно-філософські відмінності (на матеріалі сучасного британського роману)

Дядечко А. М. Значення іронії та фонових знань у декодуванні контексту есе Р. Дж. Уоллера “Excavating rachel’s room”

Жиленко І. Р. Екзистенціальні візії у малій прозі письменників-емігрантів 1920-х рр

Калантаєвська Г. П., Сипченко І. В. Мотиви Кулішевих «Листів із хутора» у повісті І. Нечуя-Левицького «Неоднаковими стежками»

Кирпита Т. В. Герой у пошуках ідентичності в англійській літературі другої половини ХІХ ст. (на прикладі творів Дж. Ш. ле Фаню та Р. Л. Стівенсона)

Любимова С. А. Емпіричні студії вербалізованих соціокультурних стереотипів

Ніколова О. О., Кравченко Я. П. Специфіка мотиву перевдягання у творчості Лесі Українки (у контексті європейської традиції)

Прокопенко А. В., Кириченко І. Особливості перекладу псевдо- інтернаціоналізмів на прикладі наукових і соціально-політичних текстів: англо-українські паралелі

Серебрич А. В. Позитивація як сугестійний чинник релігійного дискурсу

Смольницька О. О. Перверзний нарцисизм на прикладі образів у вибраних класичних і сучасних творах: психоаналітичний аспект

Юрчак Г.  М. Екзистенційний модус роману «Чад» Юрія Косача: проблема життя та смерті

Янковська Ж. О. Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша