Чуланова Г. В., Стрілко А. Л. Емотивні засоби в текстах-регулятивах та анотаціях

  • У статті розглядаються варіанти розміщення текстів-регулятивів та анотацій. Крім того, аналізується їх авторство. Також порівнюються характерні синтаксичні конструкції та опрацьовується лексичне наповнення. Робиться висновок щодо зв’язку засобів, притаманних анотаціям та текстам-регулятивам, із функціональним навантаженням досліджуваних текстів. Підбивається підсумок стосовно впливу анотацій та текстів-регулятивів на адресата.
  • текст-регулятив, анотація, синтаксичні конструкції, лексико-семантичні особливості, функціональна навантаженість.
  • Завантажити повну версію