Чуланова Г. В., Шевченко С. В. Гендерно марковані одиниці у рекламних текстах: еквівалентність перекладу

  • Стаття присвячена дослідженню особливостей процесу перекладу англомовних рекламних текстів з гендерною маркованістю, що виражена за допомогою вживання гендерно маркованих одиниць. Основною метою дослідження є визначення характерних аспектів та проблемних моментів пов’язаних з перекладом рекламних текстів, які містять гендерно марковані одиниці. Задля досягнення поставленої мети було проведено детальний аналіз рекламного тексту як лінгвістичного явища, а також гендерно маркованих одиниць як одного з найефективніших засобів впливу на реципієнта у процесі здійснення акту рекламної комунікації. Були виділено основні категорії гендерно маркованих одиниць, що вживаються у рекламних повідомленнях, а також проаналізовано вплив гендерно маркованих одиниць на процес перекладу гендерно орієнтованих рекламних текстів.
    Ключові слова: рекламний текст
  • рекламний текст, гендерно марковані одиниці, прагматичний аспект рекламного тексту, перекладацька трансформація
  • Завантажити повну версію