Чуланова Г.В. Екстеріоризація оцінки в рекламних текстах

  • Стаття присвячена дослідженню лексико–граматичних засобів вираження оцінки в текстах англомовної реклами з урахуванням їх комунікативно–прагматичного призначення. Фокусується увага на змістовному компоненті рекламного повідомлення. Особлива увага приділяється таксономії оцінки емпіричного матеріалу що досліджується
  • аксиология
    категория оценки
    оценочные языковые средства
  • Завантажити повну версію