Чернюк Н. І. Полілексемна екстеріоризація кількості (на матеріалі іменникових словосполучень із квантитативними компонентами)

  • Стаття стосується окремих проявів кількісних відношень в іменнику англійської мови, пов’язаних з семантичним аспектом сполучень граматичної форми числа з певними квантитативними компонентами. В роботі показана різноваріативність смислової кількісної наповнюваності таких сполучень від реальної експліцитної одиничності до домінуючого кількісного значення множинності і навпаки
  • квантитативні компоненти
    структурно–семантичні сигналізатори
    полілексемна екстеріоризація
  • Завантажити повну версію