Черниш А. Є. Деструктивні форми рецепції посттоталітарного дискурсу в романі С. Процюка «Інфекція»

 • Стаття присвячена виявленню деструктивних форм сприйняття світу героями роману
  С. Процюка «Інфекція», психічне становлення яких припало на радянський та пострадянський
  періоди. У студії означено психічні проблеми освоєння посттоталітарної дійсності,
  маркованої посттоталітарною травмою, досвідом викорінення колоніальної ідеології, зміною
  моральних і культурних імперативів, що визначають характер психологічного становлення,
  ідентичності й самопредставлення персонажів у творі. Стаття розкриває психологічні
  причини деструктивної поведінки героїв, а також форми рецепції та засвоєння
  посттоталітарного дискурсу. Розкрито локус міста Києва як простір пристосуванства,
  аморальності, здеморалізованості, що деструктурує психічну природу більшості персонажів.
 • деструкція, травма, посттоталітарний дискурс, психотравмуюча
  ситуація, локус міста.
 • Завантажити повну версію