Чепелюк А. Д., Сусіденко Є. М. Інновації як прерогатива у викладанні іноземних мов

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-17 

 • Стаття присвячена впровадженню інноваційних методів у сучасний процес викладання іноземних мов.
  Проаналізовано комунікативні завдання, особливості використання різних прийомів та засобів навчання на
  заняттях з іноземної мови з метою вдосконалення рівня мовленнєвих умінь і навичок учнів. Значна увага
  приділена ролі вчителя в процесі формування іншомовної компетенції учнів та студентів.
 • методика, інновації, навчальний процес, мовленнєва діяльність, метод, комунікативна
  спрямованість.
  1. Davison Ch. (2005). Information Technology and Innovation in Language Education. Hong Kong: Hong Kong University Press, 304 p.
  2. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen.-Langenscheidt, Berlin München Wien Zürich New York, 2001, 244 S.
  3. Kommunikative Methoden und Materialien für den Englischunterricht. (1998). Oxford University Press.
  4. Krjutschkov G. (2004) Bologna Prozess als Harmonisierung des europäischen Hochschulbildungswesens. Fremdsprachen in Lehranstalten.
  5. Milrud R. P. (2005) Methodik des Englischlernens – Lehrbuch für die Hochschulen.Drofa, 256 S.
  6. Pometun O., Pyroshenko L. (2002) Interaktive Lerntechnologien : Theorie, Praxis, Erfahrung. Kyiv.
  7. Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? (2017) Klett-Langenscheidt, München, 198 S.
  8. https://www.hellotalk.com.
  9. https://lingualeo.com/ru.
  10. https://www.ted.com.
 • Завантажити повну версію