Буренко Т. М. Прагматична модель вибачення в англомовному дискурсі

  • У статті розглядається прагматична модель англомовного вибачення. Автор робить висновок, що вибачення моделюється у вигляді системи аспектів, поєднаних у блоки.
  • адресант, sender, адресат, addressee, іллокуція, illocution, иллокуция, інтенція, интенция, intention, комунікативна ситуація, коммуникативная ситуация, communicative situation, контекст, context, мовленнєвий акт вибачення, речевой акт извинения, speech act of apology, пропозиція, proposition
  • Завантажити повну версію