Буката М. В. Семантичне навантаження силенціального ефекту в музичному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх текстів)

  • У статті порушується питання адгерентності мовних та музичних знаків. Фокусується увага на ословленні музичних ефектів засобами художньої прози. Намічаються перспективи подальшого наукового пошуку
  • комунікативна ситуація
    емоційний стан
    художній дискурс
  • Завантажити повну версію