Буката М. В. Екстеріоризація силенціального ефекту у мистецькому дискурсі

  • У статті вивчається статус силенціального ефекту в мистецтві (музика, драматургія, живопис). Проводиться аналіз сприйняття цього феномену через призму людських типів відчуття. Фокусується увага на інтралінгвальних та екстралінгвальних факторах екстеріоризації силенціального ефекту.
  • силенціальний ефект, силенциальный эффект, silence effect, дискурс искусства, мистецький дискурс, artistic discourse, інтралінгвальний фактор, интралингвальный фактор, intralingual factor, екстралінгвальний фактор, экстралингвальный фактор, extralingual factor, тип відчуття, тип восприятия, human sense,
  • Завантажити повну версію