Бондаренко О. Є. Функційно-стилістичний потенціал односкладних речень

 • У статті подається спроба автора узагальнити погляди сучасних дослідників на
  проблему визначення функційного потенціалу односкладних речень у наукових, художніх
  (поетичних, прозових, драматургічних, фольклорних), публіцистичних текстах.
  Визначено, що односкладні речення виконують низку функцій: динамічності,
  індивідуалізації й діалогічності мовлення; узагальнення, психологізації, підсилення
  емоційності; деталізації, передачі внутрішнього стану мовця; експресивно-видільну, оцінну,
  композиційну, текстотвірну, називну, описову; функцію лаконічності викладу, відтворення
  ситуації, передачі психологічного стану мовця, номінації певного предмета чи явища.
  На основі аналізу сучасних наукових досліджень визначено, що в науковому стилі
  переважно вживаються односкладні означено-особові, неозначено-особові, безособові,
  інфінітивні та номінативні речення, у художній літературі – означено-особові, неозначено-
  особові, безособові, інфінітивні, номінативні, «називний уявлення», буттєві номінативні
  речення, у рекламних текстах – означено-особові, номінативні речення, у фольклорі –
  односкладні буттєві заперечні речення. Також схарактеризовано функційну роль
  односкладних речень у зазначених жанрах.
 • односкладне речення, функції, синтаксис, мовознавство.
 • Завантажити повну версію