Білицька В. М. Лексичні особливості німецькомовних суспільно-політичних текстів на матеріалі відеорепортажів

  • Спираючись на актуальні дослідження варто наголосити, що відеорепортажі як суспільно-політичні тексти відіграють значущу роль у роботі перекладача і викладача, та в процесі вивчення студентом іноземної мови, оскільки ЗМІ фактично виступають основним середовищем існування глобальної суспільно-політичної комунікації. Робота з лексичними одиницями актуальних суспільно-політичних текстів у процесі вивчення іноземної мови, її викладання та перекладацькій роботі є не тільки бажаною, але й необхідною в умовах сьогодення. Дослідження особливостей вживання тих чи інших лексичних одиниць у текстах відеорепортажів не тільки створить базу для роботи з такого виду текстами в процесі навчання іноземним мовам, а й відкриє нові перспективи для подальших досліджень у сфері методики викладання іноземних мов. Цей доробок буде також цікавим у контексті передперекладацького аналізу тексту для ефективної підготовки майбутніх перекладачів та для роботи вже дипломованих спеціалістів.
  • лексика суспільно-політичних текстів, передперекладацький аналіз текстів відеорепортажів, відеорепортаж, лексичні особливості відеорепортажів.
  • Завантажити повну версію