Бернар Г. Б. Тематична сітка англомовної драми абсурду

  • У статті розглянуто тематичну сітку англомовної драми абсурду на прикладі п’єс С. Беккета і Г. Пінтера. На основі зібраного матеріалу виокремлено такі ключові тематичні вузли як «емоційний стан людини» та «спосіб життя людини». Особлива увага зосереджена на тому, як простежуються тематичні вузли «емоційний стан» та «спосіб життя людини», у яких актуалізовано основні ідеї філософії екзистенціалізму – нікчемність та монотонність людського життя, самотність і відчуженість людини у сучасному суспільстві, абсурдність усього, що відбувається навколо.
  • англомовна драма абсурду, англоязычная драма абсурда, English drama of absurd, философия экзистенциализма, філософія екзистенціалізму, existentialism, декодування, декодирование, decoding, тематична сітка, тематическая сетка, thematic net, тематичний вузол, тематический узел, thematic node
  • Завантажити повну версію