Баранова С. В., Шевченко В. В. Збереження авторського стилю у перекладі компаративних конструкцій у романах Дена Брауна «Інферно» та «Втрачений Символ»

  • Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу образних компаративних конструкцій у творах Дена Брауна «Інферно» та «Втрачений символ» у текстах оригіналу та перекладу. Розглядається порівняння як спосіб вираження суб’єктивно-оцінної модальності, що підкреслює особисте ставлення та емотивність до реципієнта та дійсності, підвищує естетичну цінність тексту. Досліджуються компаративні конструкції, що вербалізують інтроспекції внутрішнього світу героя, підвищують увагу читача, відображають авторське світосприйняття. Розглядається експресивна роль стилістичних художніх прийомів вихідної мови та способи передачі їх засобами мови перекладу, а також функціонування компаративних конструкцій у вибраних творах.
  • образні порівняння, експресивність, авторська інтенція, художній дискурс, текст оригіналу та текст перекладу, компаративні конструкції
  • Завантажити повну версію