Приходько А. Лінгвокомунікативні особливості висловлювань подяки англомовного дискурсу

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-03

 • Подана робота розглядає багатогранне явище подяки, якому притаманні дистинктивні риси у кожній мовній культурі, зокрема в англійській, а також аналізує особливості вираження вдячності в рамках англомовного художнього дискурсу. Тематика роботи концентрується на лінгвокомунікативних особливостях висловлювань подяки, вербалізованих на сторінках англомовних художніх творів. Робота передбачає аналіз обставин висловлення вдячності, лексичних засобів номінації подяки та факторів, які впливають на спосіб її вербалізації. Крім того, проводиться детальний розбір комунікативних ситуацій за яких прийнято складати подяку. У роботі зазначаються культурні аспекти вираження вдячності. Також звертається увага на прагматичні аспекти вживання висловлювань подяки, зокрема проводиться розмежування між вираженням компліменту та подяки за нього та подякою-компліментом.
 • подяка, літературний дискурс, комунікативна ситуація, прагматичні аспекти
  1. Oxford English Dictionary [Electronic resource]. — Oxford : Oxford University Press, 2012. – 1024 p. – URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/gratitude. – (15.11.2017).
  2. Вдячність [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – URL : https://uk.wikipedia.org/wikі/Вдячність. – (10.11.2017).
  3. Ларина Т.В. Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах / Т.В. Ларина. – М. : Изд-во РУДН, 2003. – 315 с.
  4. Interlanguage pragmatics / ed. by Gabriele Kasper, Shoshana Blum-Kulka. – New York : Oxford University Press, Inc, 1993. – 252 p. – Access mode : https://books.google.com.ua/books?id=QAsbd2oi7LMC&printsec=
   frontcover&hl=uk&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false. – (20.11.2017).
  5. Roberts G.D. The Mountain Shadow / G.D. Roberts. – London : Little, Brown Book Group, 2012. – 560 p.
  6. Sparks N. A Walk to Remember / N. Sparks. – London : Little, Brown Book Group, 2013. – 208 p.
  7. McNaught J. Paradise / J. McNaught. – New York : Eagle Syndication, Inc, 1991.– 709 p.
  8. Austen J. Sense and sensibility / J. Austen. – London : Little, Brown Book Group, 2013. – 208 p.
  9. Карпчук Н. П. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз) : монографія / Н. П. Карпчук. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 162 с.
 • Завантажити повну версію