Баранова С. В. «Філософія» кількісно-якісних відношень

  • У статті розглядається питання зв’язку мови і мислення на прикладі категорій кількості та якості. Проводиться порівняльне дослідження квантитативності та квалітативності, з’ясовуються логіко-філософські основи відповідних мовних категорій.
  • кількісно-якісні відношення, количественно-качественные отношения, quantitative-qualitative relations, квантитативність, квантитативность, quantitativeness, квалітативність, квалитативность, qualitativeness, пізнання, познание, cognition, мислення, мышление, thinking, мова, язык, language, свідомість, сознание, consciousness, логіко-філософські категорії, логико-философские категории, logical and philosophical categories,
  • Завантажити повну версію