Баранова C. В., Роженко О. С. Проблема трансформацій у перекладі англомовних державних гімнів

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-03 

 • Стаття присвячена дослідженню перекладацького аспекту англомовних державних гімнів як текстів
  ідеологічного дискурсу. Мета роботи полягає в аналізі характерних трансформацій, які реалізуються в
  перекладі на українську мову державних гімнів США, Канади, Ірландії. Задля досягнення мети дослідження
  було проведено детальний аналіз передачі зовнішньої (ритм, рима) і внутрішньої (зміст, концепти, які
  мають ідеологічну складову, образи) поетичної матриці в українських перекладах. Були виявлені лексико-
  семантичні (конкретизація, модуляція, генералізація), граматичні (конверсія), синтаксичні (об’єднання,
  зміна порядку слів) трансформації, які найчастіше використовуються. Визначено основні ідеологічні
  концепти кожного державного гімну (the True North, the Star-Spangled Banner, the soldier’s song), які
  повністю представлені в українських поетичних перекладах, що функціонують як тексти ідеологічного
  дискурсу.
 • ідеологічний дискурс, гімн, поетичний переклад, перекладацькі трансформації,
  модуляція, конкретизація, генералізація.
  1. BaranovaS. V. Lexical and stylistic features of English-language national anthems in the aspect of ideological discourse / S. V. Baranova, O. Rozhenko // Філологічні трактати. – 2016. – Т. 8, №2. – С. 80–87.
  2. Швачко С.О. Про деякі перекладацькі модифікації у поетичному просторі / С. О. Швачко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – 2006. – №3(87). – С. 148–151.
  3. Бойко Г.А. Порівняльний аналіз перекладу поетичного тексту (на прикладі перекладу балади
   Й-В. Гете “Рибалка” на українську мову Д. Ю. Загулом і М. І. Терещенком / Г. А. Бойко // Мова і культура. – 2013. – Т. 1 (163). – С. 390–393.
  4. Пермінова А.О. 19-й та 12-й сонети Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука / А. О. Пермінова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – №38. – С. 212–216.
  5. ПанасенкоК. Проблеми відтворення символіки поетичного тексту у перекладі / К. Панасенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2013. – Вип. 20. – С. 263-266.
  6. Панасенко К. Аналіз адекватності відтворення символіки вірша Емілі Дікінсон “The Soul selects her own Society” у перекладі (на матеріалі українського перекладу В.Кикотя та російського перекладу Б. Львова) / К. Панасенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2014. – № 4. – С. 224–228.
  7. Гімн Канади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Гімн_Канади. – Дата доступу : 29.01.2018.
  8. Гімн Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Гімн_Сполучених_Штатів_Америки – Дата доступу : 29.01.2018.
  9. Гимн Ирландии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Гимн_Ирландии. – Дата доступу : 29.01.2018.
  10. Oh Canada (in Ukrainian) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=ePIl6I4vnqU – Дата доступу : 29.01.2018.
  11. Сіренко Артур. Солдати долі. Гімн Ірландії. Переклад. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://maysterni.com/publication.php?id=46635. – Дата доступу : 29.01.2018.
 • Завантажити повну версію