Баранова C. В., Роженко О. С. Проблема трансформацій у перекладі англомовних державних гімнів

 • Стаття присвячена дослідженню перекладацького аспекту англомовних державних гімнів як текстів
  ідеологічного дискурсу. Мета роботи полягає в аналізі характерних трансформацій, які реалізуються в
  перекладі на українську мову державних гімнів США, Канади, Ірландії. Задля досягнення мети дослідження
  було проведено детальний аналіз передачі зовнішньої (ритм, рима) і внутрішньої (зміст, концепти, які
  мають ідеологічну складову, образи) поетичної матриці в українських перекладах. Були виявлені лексико-
  семантичні (конкретизація, модуляція, генералізація), граматичні (конверсія), синтаксичні (об’єднання,
  зміна порядку слів) трансформації, які найчастіше використовуються. Визначено основні ідеологічні
  концепти кожного державного гімну (the True North, the Star-Spangled Banner, the soldier’s song), які
  повністю представлені в українських поетичних перекладах, що функціонують як тексти ідеологічного
  дискурсу.
 • ідеологічний дискурс, гімн, поетичний переклад, перекладацькі трансформації,
  модуляція, конкретизація, генералізація.
 • Завантажити повну версію