Бахтіарова Т. В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антонича

  • У статті розглянуто інтерпретацію міфологеми міста у поетичній творчості М. Вінграновського та Б.-І. Антонича. У розвідці проаналізовано основні мотиви урбаністичної лірики зазначених авторів, визначено роль урбаністичної складової у формуванні авторського міфосвіту поезії.
  • мифологема, мотив, образ, индивидуальный стиль, подтекст, mythologem, motif, image, individual style, implication, міфологема, індивідуальний стиль, підтекст,
  • Завантажити повну версію