Атаманчук В. П. Художня реалізація ідеї духовності у містерії Івана Огієнка «До щастя!»

  • Стаття присвячена розкриттю художньої концепції Івана Огієнка, втіленої у містерії «До Щастя!». У статті проаналізовано особливості ідейно-художнього змісту твору Івана Огієнка, визначено своєрідність художньої репрезентації через увиразнення філософського та релігійного аспектів. Визначено основний конфлікт у містерії, який базується на протиборстві земного та духовного. Досліджено форми художньої умовності, використані драматургом для розкриття особистісних суперечностей, які визначають характер конфлікту у творі. Простежено способи художнього втілення категорії духовності у містерії.
    Досліджуються способи художнього відображення особистості головного героя твору Василя. Простежується, як драматург розкриває за допомогою художніх засобів, зокрема, використовуючи форми художньої умовності, процеси, які відбуваються у підсвідомості героя.
  • містерія, Іван Огієнко, духовність, конфлікт, дійові особи, розвиток дії, художня умовність.
  • Завантажити повну версію