Анохіна Т. О. Лакуни питальних речень vs теорія мовленнєвих актів

 • У статті вивчається проблема квесетивності (питальності) у руслі теорії мовленнєвих
  актів. Емпатується увага на комунікативній лакунарності, на ядерних блоках питальних
  речень, на імплікованих типах делакунізованої кульмінації. Діалогізовані квесетиви
  семантизують пусті місця (gaps, lacunae) з метою їх делакунізації. В аналіз включається
  третій код глобального перекладу – аутентичні довідники, коментарі, натяки автора,
  міждисциплінарні нотатки: береться до уваги досвід із наївної та наукової картини світу.
  Діалогічні квесетиви є маркерами очікуваної делакунізації – чітко або частково
  експлікуються. Імпліцитна відповідь / натяк компенсується – поза текстом, коментарем
  перекладача / автора / критика тощо. Фокусується увага на тотальній представленості
  квесетивів (питальності) у різних дискурсах.
 • квесетивність, мовленнєві акти, комунікативна лакунарність,
  делакунізована кульмінація, третій код глобального перекладу.
 • Завантажити повну версію